Tầm nhìn: 

Trở thành Chuỗi Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Venus vững mạnh, tiên phong tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có giá trị tốt nhất và đẳng cấp nhất, trở thành niềm tự hào của đất nước.

Sứ mệnh:

  • Đối với cổ đông và nhà đầu tư:

Luôn tiên phong dẫn đầu thành công trên lĩnh vực thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp để mang lại cho cổ đông và các nhà đầu tư của Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Venus cuộc sống phồn vinh, thịnh vượng và đạt được sự tự do tài chính bền vững.

  • Đối với cộng đồng và xã hội:

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Venus tiên phong tạo ra những sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp nhất và tốt nhất trong ngành thẩm mỹ để mang đến cho cộng đồng Việt Nam và toàn Thế Giới những món quà vô giá về sắc đẹp. Góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của toàn xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng Việt Nam và Thế Giới.

  • Đối với Tổ quốc và đất nước: 

Góp phần quan trọn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước và đưa đất nước Việt Nam vững vàng tiến xa trên toàn Thế Giới.

Giá trị cốt lõi:

Sự thành công của Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Venus được tạo nên từ 4 giá trị cốt lõi:

TÂM: Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Venus luôn đặt chữ TÂM lên hàng đầu trong mọi hoạt động kinh doanh để tạo ra những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho cộng đồng, vì sự phát triển của cộng đồng.

TÀI: Với tài năng và bản lĩnh kinh doanh, Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Venus đã và đang tạo ra được những thành tựu to lớn mang tầm vóc Thế Giới. Là cơ sở để các nhà đầu tư an tâm, tin tưởng hợp tác đầu tư cùng Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Venus nhằm đạt được những thành tựu lớn cho hôm nay và thế hệ mai sau.

TRÍ: Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Venus luôn không ngừng nổ lực, sáng tạo, học hỏi, đổi mới về khoa học kỹ thuật và công nghệ để phù hơp với xu thế hội nhập, phát triển toàn cầu trong thời đại mới. Từ đó, đạt được những thành tựu mới mang tầm vóc Thế Giới, khẳng định vị thế của Việt Nam trên khắp năm châu.

TÍN: Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Venus luôn lấy chữ tín đi đầu để mang lại những thành công vượt bậc giúp cho những thành viên của Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Venus và mọi khách hàng trên Thế Giới thụ hưởng được những tinh hoa và giá trị đẳng cấp bậc nhất.

TÂM – TÀI – TRÍ – TÍN cũng chính là sự thể hiện của: BẢN LĨNH – TÀI NĂNG – TRÍ TUỆ – ĐỨC ĐỘ của tất cả mọi người tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Venus và đó cũng là những giá trị cốt lõi kết tinh thành những thành công lớn mang tầm vóc Thế Giới cho thế hệ hôm nay và mai sau.