CÁC HOẠT ĐỘNG VÌ CỘNG ĐỒNG CỦA TẬP ĐOÀN

TRAO HỌC BỔNG TẠI VÙNG 4 HẢI QUÂN – KHÁNH HOÀ

TRAO HỌC BỔNG TẠI TỈNH PHÚ YÊN

TRAO HỌC BỔNG TẠI TỈNH BÌNH ĐỊNH

TRAO HỌC BỔNG TẠI HUYỆN LÝ SƠN – QUẢNG NGÃI